Jaarrekening

Financiële informatie

De opgenomen financiële verantwoording is afgeleid uit de jaarrekening.

Downloads

Download Staat van baten en lasten over 2016

Download Staat van baten en lasten over 2017

Download Balans 2018

Download Balans 2019

Download Balans 2020

Download Balans 2021

Download Balans 2022